Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale në SHFMU “Faik Konica”
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Rëndësia e edukimit mediatik për shëndetin mendor të fëmijëve: përvojat nga Finlanda
Në një botë gjithnjë e më digjitale, edukimi mediatik është