Sesione mentoruese mbi edukimin e medies digjitale me nxënësit e shkollës “Qamil Batalli”

Organizata EEI bashkë me perfaqësuesin nga Komuna e Prishtinës Z.Roland Peraj dhe drejtorin e shkolles Model"Qamil Batalli" Z.Liridon Maliqi, mbajtëm ...

Sesione mentoruese mbi projektin e medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve

Kësaj radhe ishim me nxënësit e klasës së pestë të Shkollës Fillore"Ismail Qemali" dhe përfunduam me sukses sesionet e mentorimit ...

Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale në SHFMU “Faik Konica”

Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e ...

Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies

Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e ...