Rëndësia e edukimit mediatik për shëndetin mendor të fëmijëve: përvojat nga Finlanda

Në një botë gjithnjë e më digjitale, edukimi mediatik është bërë aftësi jetike, veçanërisht për fëmijët. Edukimi mediatik i referohet ...