Sesione mentoruese mbi edukimin e medies digjitale me nxënësit e shkollës “Qamil Batalli”
Organizata EEI bashkë me perfaqësuesin nga Komuna e Prishtinës Z.Roland
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale në SHFMU “Faik Konica”
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies