Intervista e Drejtoreshes Ekzekutive Blerta Aliu Ahmeti dhënë në emisionin INFO PLUS, RTK
Drejtorja Ekzekutive, Blerta Aliu Ahmeti, së fundmi është intervistuar nga
Konferenca Rajonale -MediaWise Education
Konferenca Rajonale -MediaWise Education Edukimi i Medies Digjitale: Kemi kënaqësinë
Sesione mentorimi me nxënësit e shkollave “Demir Gashi” dhe “Selim Alliu” Peshkopi, Shqiperi
Exciting Update! Kemi përfunduar me sukses sesione mentorimi me nxënësit
Exciting Update!
Kemi përfunduar me sukses sesione mentorimi me nxënësit e klasës
Exciting Update!
Kemi përfunduar me sukses sesione mentorimi me nxënësit e klasës
Sesione mentoruese mbi edukimin e medies digjitale me nxënësit e shkollës “Qamil Batalli”
Organizata EEI bashkë me perfaqësuesin nga Komuna e Prishtinës Z.Roland
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale në SHFMU “Faik Konica”
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies