Sesione mentoruese mbi edukimin e medies digjitale me nxënësit e shkollës “Qamil Batalli”
Organizata EEI bashkë me perfaqësuesin nga Komuna e Prishtinës Z.Roland