Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale në SHFMU “Faik Konica”
Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies